Skårupvej

Beretning, regnskab og referat.
Referat fra det årlige beboermøde hvor afdelingsbestyrelsen vælges, lovforslag behandles, regnskab og budget godkendes.Det aktuelle regnskab og budget kan afhentes på ejendomskontoret.
Kære Beboer. Her er så årets sidste referat… Hilsen Hanne
TOP