Skårupvej

Beretning, regnskab og referat.
Referat fra det årlige beboermøde hvor afdelingsbestyrelsen vælges, lovforslag behandles, regnskab og budget godkendes.Det aktuelle regnskab og budget kan afhentes på ejendomskontoret.
TOP