Skårupvej

Husorden

Leveregler for godt naboskab
Vi bor mange mennesker i 38004 Skårupvej.
Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på.
For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler:

 1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige
 2. Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter
 3. Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen

Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder.  Husordenen fortæller ikke om f.eks. vedligeholdelse, fremleje, råderet m.m. Det kan du læse om i vedligeholdelsesreglementet, råderetsreglementet, i lejeaftalen, i lov om leje af almene boliger m.v., som du finder på www.kabbolig.dk.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husorden for Skårupvej

Vedtaget på beboermøde 2022

Vi bor tæt, og derfor skal vi tage hensyn, når vi hører musik, har gæster eller bruger støjende maskiner.

 • Skru ned for lyden efter kl. 22.00, så dine naboer kan få deres nattero
 • Vis hensyn ved brug af støjende værktøj og maskiner
 • Giv dine naboer besked i god tid, hvis du planlægger en fest

De fleste sætter pris på at bo i pæne omgivelser. Omgivelser, som man også kan vise frem, når man får gæster. Det skal vi alle sikre.

 • Søg om tilladelse til at opsætte parabol eller antenne på ejendomskontoret
 • Husk at tømme din postkasse
 • Ryg ikke indendørs på fællesarealer
 • Følg ejendommens regler for brug af selskabslokaler. Se ejendommens hjemmeside
 • Følg ejendommens regler for brug af vaskeri
 • Har du altan, så hold den pæn
 • Har du have, så hold den pæn. Se vedligeholdelsesreglementet

Vi risikerer at få skadedyr som rotter og duer, hvis vi ikke holder orden på vores fællesområder.

 • Ryd op efter dig selv på fællesområderne
 • Det er ikke tilladt at fodre dyr på ejendommens område
 • Smid dit affald i skraldecontainerne, og lad det ikke stå
 • Ved grilning på udearealerne skal foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses
 • Det er ikke tilladt at opmagasinerer i krybekælder eller loftrum

Ryd op efter dit husdyr på fællesområderne.
Reglerne for husdyr i 38004 Skårupvej er:
Det er tilladt at holde to husdyr pr. lejemål, Tilladelse foregår via ejendomskontoret.

Hunde
Af hensyn til børnenes leg og beboernes færden, må hunde ikke færdes frit.
Det påhviler hundens ledsager at drage omsorg for, at den ikke besørger på fortov, gangstier, husfacader mod vejen, og at den ej heller forurener på veje eller volder skade på beplantningen.
Hunden skal føres i kort snor, og ikke i lang line, og holdes tæt ind til ledsageren.

Katte
Katte må ikke være løsgående.
Det påhviler kattens ledsager at drage omsorg for, at den ikke besørger på fortov, gangstier, husfacader mod vejen, og at den ej heller forurener på veje eller volder skade på beplantningen.

Overtrædelse af reglerne kan medføre, at tilladelsen til husdyrhold inddrages.

Et godt hjem er afhængigt af et godt naboskab.

 • Når vi er uenige, taler vi med hinanden om det
 • Tal venligt og respektfuldt til andre
 • Fortæl hvad du er utilfreds med og hvorfor, direkte til den det vedrører
 • Prøv at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, så kontakt ejendomskontoret
 • Det kan blive nødvendigt at skrive en klage og at inddrage de retslige instanser

Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen holde udgifterne og dermed vores husleje nede.

 • Sorter dit affald rigtigt. Se hvordan i skralderummet ved affaldscontainere
 • Storskrald skal anbringes i den indhegnet storskraldegård ved ejendomskontoret
 • Småt brændbart skal i vippecontaineren på P-pladsen
 • Flasker/glas skal i Glascontainerne ved ejendomskontoret
 • Ejendomsfunktionæren har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os hver især. Ryd derfor op efter dig selv, ellers risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdet

Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fælles område, sparer vi penge på reparationer og indkøb af nye ting.

 • Pas godt på vores fællesområder og ting
 • Husk at sørge for, at alle i din bolig og dine gæster også overholder reglerne
 • Kontakt ejendomskontoret, hvis f.eks. dit toilet eller vandhane begynder at løbe
 • Sørg for at afløb ikke stopper til. Det kan medføre vandskader
 • Hold boligen opvarmet om vinteren og husk at lufte ud, så der ikke kommer fugt i boligen

Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen.

 • Kør forsigtigt og overhold skiltning
 • Parkér kun på de pladser, der er beregnet til det. Gælder også cykler og barnevogne
 • Varevogne og kassevogne må kun parkerer ved de to store parkeringspladser eller på parkeringspladsen  ved ejendomskontoret
 • Campingvogne og trailere, samt ikke-indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet eller på afdelingens parkeringspladser.
 • Sørg for at dine gæster overholder reglerne

Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå brand. Hvis uheldet er ude, skal vi sikre, at brandfolkene kan komme frem, og at vi selv kan komme ud.

 • Hold brandveje fri og stil ikke genstande som f.eks. barnevogne og sko i trappeopgangen
 • Smid ikke cigaretskodder på fællesarealer
 • Grill kun på særligt indrettede pladser
 • Der må ikke tændes bål i haverne, heller ikke i bålfade.

Ved tyveri, brand, vandskade eller lignende uheld er det vigtigt at være forsikret, så du kan få erstatning. Sørg for at have en indboforsikring.

TOP