Skårupvej

Lokalplan 423

Luftfoto over "Skårupvej" 1989

 

Lokalplanen for området dækkende boligforeningen Skårupvej og andelsboligforeningerne er udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen om udbygning af området i 1989. Lokalplanen er at betragte som et tillæg til Hvidovre Kommunes kommuneplan.

Lokalplan 423 er retningsgivende for Skårupvejens samlede bebyggelses anvendelse, placering og omfang. Indeholder bestemmelser for byggeriets udformning og fremtoning i materialevalg samt retningslinjer for beplantning.
Samtidig skal lokalplanen sikre, at bebyggelsen også i fremtiden bevarer den udformning, der er fastlagt i planen.

De fleste af lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden beskriver forhold som eksklusivt varetages og administreres af ejendomsforvaltningen. Men hist og pist imellem paragrafferne er der også bestemmelser, der vedrører lejernes muligheder for individuelle ændringer og forbedringer i boligenhederne.
Bemærk at lokalplanen anviser nogle øvre begrænsninger. Der kan være indført yderligere regler i vores husorden. I sådanne tilfælde vil husordenens anvisninger være bestemmende.

Lokalplan 423

Lokalplan 423 for området Skårupvej er tinglyst 1989, som del af Hvidovre Kommunes Kommuneplan.

TOP