Skårupvej

Afdelingsbestyrelsen

72 boliger er grundfundamentet i boligafdelingen Skårupvej. 72 familier i disse boliger er drivkraften, som skal gøre dette boligområde er godt sted at bo.
Vi er sammen forpligtiget til, at varetage det ansvar, som det er at have bolig her og yde det fornødne hensyn til bygninger, boligområdet og naboer.
– det kaldes beboerdemokrati !

Beboerdemokratiet på Skårupvej

Et fornuftigt samarbejde mellem de 72 familier der, er Skårupvejens beboere, er en forudsætning for, at vi kan få det hele til at fungere.
Der er beboernes ansvar, at de lovpligtige relationer til myndigheder og andre eksterne institutioner bliver varetaget, og dels er der vores økonomi (de 72 familiers husleje), som også skal forvaltes på lovlig vis.

På det årlige afdelingsmøde i marts måned vælger Skårupvejens beboere en afdelingsbestyrelse til at repræsentere sig.

Det er bestyrelsen, der træffer de daglige beslutninger vedr. boligafdelingen.

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer og to suppleanter, som skal styrer afdelingens økonomi, vedligeholdelsesplaner og aktiviteter i tæt samarbejde med boligadministrationsselskabet KAB og driftsledelsen.

Afdelingsbestyrelsen varetager løbende bestyrelsesansvar i forhold til KAB og boligafdelingens drift.

Afdelingsbestyrelsen har pligt til at efterleve afdelingsmødets beslutninger og beslutninger truffet ved urafstemninger.

Mød afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen kan træffes i grønt fælleshus, Skårupvej 136.
Træffetid: Den anden tirsdag i måneden kl. 17:00 – 17:30 (undtagen juli).

Mail til afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen har ingen mail. I vigtige sager kan der mailes til formanden på mail: hanne116@live.dk

Beboere i afdelingsbestyrelsen

Formand: Hanne Hjortby,
Skårupvej nr. 63

Næstformand: Martin
Skårupvej nr. 152

Medlem: Janni
Skårupvej nr. 138

Medlem: Jimmy
Skårupvej nr. 148

Medlem: Helle
Skårupvej nr. 34

 

Grundejerforeningen:
Fra Hvidovre Boligselskab:
Hanne nr. 63, Martin nr. 152, Jimmy nr. 148 og Peter nr. 9

Fra Andelsboligforening I
Hanne nr. 70 og Susan nr. 60

Fra Andelsboligforening II
Benny nr. 198 og Christian nr. 216

Det beboerdemokratiske arbejde

Blandt mange andre forhold er afdelingens beboerne forpligtiget til at planlægge bygningernes vedligehold og budgettet herfor 10 år frem i tiden, så vi fremadrettet har en både sund bebyggelse og holdbar økonomi.

Beboerne vælger afdelingsbestyrelsen, som sine repræsentanter til at administrere dette hverv, og betaler desuden via huslejen et boligadministrationsselskab-KAB til at håndtere de mange påkrævede og nødvendige praktiske opgaver: Udlejning af boligerne, huslejebetaling, indflytninger, energi, administration af boligområdet, drift af det lokale ejendomskontor mm.

Her kan du se en video, som beskriver beboerdemokratiets vilkår for dig, afdelingsbestyrelsen, boligselskabet samt KAB.

Video: Bedre boliger for alle

TOP