Skårupvej

Installationsret

Teknisk set er installationsretten ikke en del af råderetten. Det er dog tæt på, for den handler også om, at vi lejere har ret til at forandre eller forbedre boligen.

  • Installationsretten giver ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen.
  • Installationsretten giver ikke ret til nogen godtgørelse.

Installationsretten for Skårupvej

Installationsretten for Skårupvej er indført og vedtaget sammen med rådertsreglementet på beboermødet i 2022

Installationsret

Reglerne for installationsretten er beskrevet i Lov om leje af almene
boliger. Her gives lejer ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen,
herunder ret til at opsætte antenne for at modtage radio- og tvprogrammer
samt installation af hårde hvidevarer.

Det er dig som lejer, der har pligt til at vedligeholde installationen.

Retten til installation af hårde hvidevarer gælder ikke, hvis boligorganisationen
kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er
tilstrækkelig til installationen.

Retten til opsætning af antenner el.lign. gælder ikke, hvis lejeren kan få
adgang til et ønsket program enten gennem udlejerens fælles tv-forsyning,
fælles bolignet eller gennem et af lejerne etableret fællesantenneanlæg,
eller hvis det kan være til ulempe for ejendommen eller beboeren.

Ved opsætning af paraboler, skal disse opsættes efter særlige regler:

  • Kontakt ejendomskontoret for nærmere information

Ønsker du at udføre arbejde, der hører under installationsretten, skal
du give ejendomskontoret besked, inden du foretager installationen.

Boligorganisationen skal indenfor 14 dage fremsende en tilladelse/afslag
med betingelse/begrundelse herfor. Afdelingen kan stille krav om
depositum til reetablering samt om forevisning af gyldig forsikringspolice
for installationen.

Har du opsat en installation uden godkendelse og kan ejendomskontoret
ikke give dig tilladelse til at installere det ønskede, så skal du omgående
fjerne installationen og udbedre eventuelle skader for egen regning.

Er du i tvivl om noget, så kontakt ejendomskontoret.

 

TOP