Skårupvej

Referater

Her på siden vil referater fra tidligere års møder i Afdelingsbestyrelsen, Grundejerforeningen, Boligforeningen og Boligselskab være tilgængelige.
Dokumenterne fra de aktuelle møder gøres tilgængelige – og bringes som nyhed på forsiden – efterhånden som de godkendes og bliver offentliggjort.

Skårupvej styrelsesmøder

Afdelingsbestyrelsen afholder møder med ca. en måneds mellemrum.
Grundejerforeningen mødes efter behov og på afdelingernes foranledning.
Referater fra disse møder bliver godkendt på det efterfølgende møde.

Skårupvej beboermøde

Referat fra det årlige beboermøde hvor afdelingsbestyrelsen vælges, lovforslag behandles, regnskab og budget godkendes.
Det aktuelle regnskab og budget kan afhentes på ejendomskontoret.

TOP