Skårupvej

Tilflytter

Orientering til nye og nuværende beboere på Skårupvej.
Her er lidt praktiske oplysninger som kan være nyttige, både når man er ny beboer på Skårupvej, og som en genopfriskning for dem der er ældre i gårde.

Velkommen til Skårupvej

Orientering til nye beboere er opdateret 2022

På Skårupvej er der en beboervalgt afdelingsbestyrelse, som består af 1 formand, 4 medlemmer samt 2 suppleanter. På bestyrelsesmøderne, som normalvis afholdes den anden onsdag i de lige måneder i grønt fælleshus fra klokken 17.00, deltager også afdelingens driftslederassistent samt driftschefen, når der er behov for hans tilstedeværelse.

Da Skårupvej består af såvel leje- som andelsboliger findes Skårupvejs Grundejerforening, som varetager spørgsmål, der vedrører fællesarealer, ringvejen samt containergården etc. Foreningen består af 4 medlemmer fra Hvidovre Boligselskab samt 2 medlemmer fra hver af andelsboligforening ABI og ABII, i alt 8 medlemmer.

Der findes to fælleshuse, 1 i grøn afdeling og 1 i blå afdeling, som du har mulighed for at leje, hvis du skal holde fest eller et andet privat arrangement. Du lejer fælleshusene via vores hjemmeside Skårupvej.dk eller hos Hanne, nr. 63, søndage mellem klokken 17.00 til 17.30.

Ligeledes kan man leje vores trailer for kr. 50,00 pr. dag. også hos Hanne, nr. 63.

Ønsker du at få hejst flaget, gøres dette ved at lægge en seddel i postkassen hos Hanne, nr. 63 (et par dage før).

Der er 2 vaskeriet i vores byggeri, 1 i blå afdeling samt 1 i grøn afdeling. Vaskerierne ligger i forbindelse med de respektive fælleshuse. I vaskeriet forefindes 2 vaskemaskiner, 1 tørretumbler samt 1 strygerulle. For at kunne benytte vaskerierne, som er inkluderet i huslejen, skal du tilmelde dig afdelingens vaskeriordning, dette foregår efter aftale med driftslederassistenten, hvor du får udleveret en lås og 1 nøgle.

Nøglen til vaskeriet/vaskelås er beboerens private og må ikke lånes ud.

Parkering skal foregå efter vores husorden – herunder, at bilens størrelse skal matche de mål som parkeringspladserne har. Du må kun parkere i de dertil optegnede båse. Lastbiler, varebiler og kassevogne SKAL parkere enten ved de to store parkeringspladser eller på parkeringspladsen ved ejendomskontoret. Campingvogne, trailer samt ikke-indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet eller på afdelingens parkeringspladser.

Alt køkkenaffald skal i udleverede grønne poser, lukket og smides i mad containerne, som står ved hvert skraldeskur, restaffald skal smides i de grønne containere. Der forefindes også en beholder til batterier, plast affald samt metal affald, Hvis samtlige rest container er helt fyldte eller vendt om, skal rest affaldet smides i den store blå container ved ejendomskontoret. Denne blå container er normalt beregning til alt brændbart storaffald såsom træ og andet brandbart. Der forefindes flere steder rundt på området container til pap og papir.  Alt andet storskrald, som ikke kan brande, skal afleveres inde i storskraldsgården, som også ligger ved ejendomskontoret, dette skal naturligvis sorteres efter de anvisninger, som forefindes. Der er ligeledes et særskilt rum til haveaffald. Du har ved indflytningen fået udleveret en særskilt nøgle til denne storskraldsgård.

Hunde og katte skal holdes i snor. Ejeren eller ”lufteren” skal sørge for at fjerne hunden/kattens efterladenskaber i en pose, som dernæst lægges i en af vores skraldespande eller container. Hundeluftning er ikke tilladt på boldbanen.

Vi har en hjemmeside : Skårupvej.dk samt en Facebook-gruppe ved navn Skårupvejs hyggehjørne.

Du kan kun træffe driftslederassistenten efter telefonisk aftale.

Telefonnummer 36 77 70 46 eller mail til ek-Skaarupvej@kab-bolig.dk  

Samt via app : KAB mig og min bolig

TOP