Skårupvej

KAB

KAB administrerer almene og kommunale boliger og leverer en række andre ydelser indenfor bl.a. energidrift og byggerådgivning. KAB er ejet af beboerne i ca. 60 boligorganisationer og -selskaber med tilsammen over 50.000 lejemål i hovedstadsregionen. Den øverste myndighed er et repræsentantskab, som vælger en bestyrelse for KAB.

Kontakt KAB's afdelinger

KAB - Bygge- og Boligadministration, som er vores administrationsselskab, varetager en række administrative og praktiske opgaver for Hvidovre Boligselskab:

  • Skårupvej (72 boliger)
  • Hvidovreparken (221 boliger)
  • Baunevangen (151 boliger)
  • Baunevangens ældreboliger (16 boliger)
For beboere på Skårupvej gælder:

Driftschef: Bo Mølgaard, Mail: bme@kab-bolig.dk
Varetager løbende driftsopgaver i tæt samarbejde med ejendomskontoret. Driftschefen skal kontaktes vedrørende ændringer som ønskes foretaget i lejemålet.
(Benyt evt. kontaktformular her på siden)

Kundechef: Louise Rasmussen, Mail: lor@kab-bolig.dk
Kundechefen har det overordnede ansvar for samarbejdet imellem KAB og Hvidovre Boligselskab. Herunder økonomi og drift.

Beboerservice: kab@kab-bolig.dk, Tlf.: 33 63 12 50
Kontaktes omkring husleje.

Udlejning: kab@kab-bolig.dk, Tlf.: 33 63 10 10
Kontaktes omkring opskrivning til anden bolig, samt overblik over ventelister.

Energi: energi@kab-bolig.dk, Tlf.: 33 63 10 52
KAB energi kan kontaktes omkring problemstillinger med årlig energiafregning, samt ønsker om justering af acontobetalinger.

KAB Københavns Almennyttige Boligselskab
Webside: www.kab-bolig.dk for beboere
Selvbetjening: Mit KAB Log ind

Send besked til Driftschefen

Driftschefen skal kontaktes omkring ændringer som ønskes foretaget i lejemålet.

Dit navn
(skal udfyldes)
Din e-mail
(skal udfyldes)
Din adresse
(skal udfyldes)
Dit telefonnummer
(skal udfyldes)
Emne
Din beskedDu kan vedhæfte dokument med relevant teknisk information hvis din henvendelse drejer til om ændringer i din bolig.
Vedhæft bilag
Kontrolspørgsmål
(for at undgå mail-spam!)

Beboerdemokratiet

Beboerdemokrati er grundstenen i samarbejdet mellem Hvidovre Boligselskab og KAB.

KAB skal være en vigtig sparringspartner for beboerne og afdelingsbestyrelsen i planlægningen af afdelingens økonomi. Såvel også istandsættelser i boligerne og vedligehold af bygningerne i det lange perspektiv.

Her kan du se en video, som beskriver den vigtige proces med analyse og fremtidssikring af boligafdelingens behov...

Video: femtidssikring af boliger

Få opdatering på hvad som foregår i det "boligpolitiske" forum.
- hvad der rør sig - i andre boligselskaber.
TOP